Home   Kjernetid

Kjernetid

Barnehagen åpner kl 07:15 og frem til kl 09:30 står det frilek, tegning, lesing osv på timeplanen. Kjernetiden er fra kl 09:30 til 14:00, med organiserte aktiviteter der det legges vekt på det pedagogiske i form av læring og utvikling. Det er viktig at barnet leveres innen kl 09:30, både for barnets egen del, og i respekt for de andre barna. Dette for å unngå å forstyrre når organiserte aktiviteter har startet, siden barn og ansatte er i full gang med sine oppgaver. Det er også uheldig for barnet som blir levert for sent, som både mister viktig læring og bruker lenger tid på å «komme inn» i aktiviteten.

På tirsdager og torsdager er det turdag, og vi reiser ofte ut fra morgenen. Derfor er det viktig at barnet leveres innen kl 9:00 disse dagene. Vi er tilbake senest kl 15:00 på turdager.

  • Barna skal leveres i barnehagen senest kl. 09.30 på mandag, onsdag og fredag og senest kl 09:00 på tirsdager og torsdager.
  • Skulle foresatte være forhindret fra å komme innen kjernetidens oppstart, gir dere beskjed om dette til barnehagen.
  • Barnehagens kjernetid er mellom 09.30-14.00, tir og torsdag 09.00-15.00
  • Foresatte gir beskjed hvis barnet har fri eller er borte pga sykdom
  • Foresatte gir beskjed hvis andre skal hente barnet

Daglige rutiner i Springkleiv:

Klokkeslett Aktivitet
07.15-09.30 Frilek
09.30-10.30 Organisert aktivitet
10.30-11.00 Samlingsstund
11.00-11.30 Lunsj
11.30-11.45 Påkledning/bleieskift
11.45-14.00 Utetid
14.00-14.30 Måltid nr. 2
14.30-14.45 Påkledning/bleieskift
14.45-16.30 Utetid

Barnehagen er ute 2 ganger om dagen. Er det veldig mange kuldegrader på vinteren, reduseres utetiden til 1 gang om dagen.

De små barna sover ute i vogner etter behov, mellom kl. 11.45-14.00.