Springkleiv barnehage

La ditt barn formes av
opplevelser og kjærlighet i
Springkleiv barnehage

Springkleiv barnehage er en koselig sentrumsnær barnehage med plass til 30 barn. Vi elsker naturen og er stadig å se i Jungelbussen på vei til nye eventyr i nærmiljøet. Som realfagsbarnehage er vi levende opptatt av at barna skal få praktisere sin forskertrang. Det skal være spennende læring i et lekent miljø.


- Velkommen til Springkleiv

Ledig plass

Vi har ledige barnehageplasser i Springkleiv fra august. Ta kontakt for visning, tlf 982 48 939.

Barnehagesangen

Barna i Springkleiv barnehage har spilt inn egen barnehagesang som går på repeat.

Russelåt

Rosarussen på Jungeldyra har spilt inn egen russelåt som de er superstolte over.

Årsplanen

Årsplanen er en oversikt over den pedagogiske virksomheten gjennom et barnehageår, og et ”verktøy” for personalet og informasjon til foresatte. Rammeplanen sier at «Årsplanen skal vise hvordan barnehagen vil arbeide for å omsette rammeplanens formål og innhold og barnehagens lokale tilpasninger til pedagogisk praksis. Årsplanen skal blant annet vise hvordan barnehagen arbeider med omsorg, lek, danning og læring». [Klikk for å lese årsplanen]

Kosthold i barnehagen

Springkleiv barnehage tilbyr full kost til alle brukere, og prisen er kun kr 250,- pr mnd. Vi har et variert kosthold og en innholdsrik meny basert på poteter, pasta, ris, grønnsaker, fisk, kjøtt, brødmat og frukt. Varmrettene tilberedes gjerne fra bunnen, og vi unngår i størst mulig grad «posemat». Ukemenyen settes opp med tanke på sunn kost, og hva vi tidligere har erfart at barna liker. Det er viktig at maten er energirik og med vitaminer og mineraler som ... [Klikk for å lese mer]

Realfagsbarnehage

Vi er en realfagsbarnehage og forplikter oss til å arbeide systematisk og helhetlig for å forbedre barn og unges kompetanse i realfag.

Personalet må ha en felles forståelse, en tanke og en plan for hvordan vi ønsker å jobbe med dette i hverdagen. Vi må være undrende, nysgjerrige og lekende sammen med barna. Et engasjert personal er viktig. Vi må ha humor og vi må by på oss selv. Vi skal jobbe med realfag både spontant, men også planlagt. Målet må ... [Klikk for å lese mer]

Kreativ lek

I barnehagen har vi lekende voksne som stimulerer barna til fantasi og kreativitet i leken. De voksne må se barnas interesse og bygge videre på dette. I kreativ lek er det samhold og fellesskap, det er lystbetont, og leken utvikler seg og varer over lengre tid. For at barna skal være kreative i leken, er det viktig at vi innreder lekerommene i barnehagen som inviterer til kreativ lek. Begge avdelinger har vi en kube og Jungeldyra også en scene som vi endrer ... [Klikk for å lese mer]

Samlingsstunden

I Springkleiv barnehage blir samlingsstunden sett på som et viktig møtepunkt mellom store og små. Dette er en plass der barna kan få erfare at de er en del av noe som er større enn en selv. Forventning, undring og fellesskap er viktige nøkkelbegreper som kan knyttes opp mot denne stunden. Vi i Springkleiv barnehage ser på samlingsstunden som en flott arena der det kan legges til rette for språkstimulerende aktiviteter ... [Klikk for å lese mer] 

Språk + musikk = SPRUSIKK

Vi jobber mye og bevisst med språk i barnehagen, noe som er en viktig del i barnas oppvekst for å skape trygghet og påvirke barns utvikling. For å få fram språk i hverdagen, bruker vi sang, rollelek og samtaler med barna som et viktig element. Språk, musikk og bevegelse har vist seg å ha en spesielt god effekt i språkopplæring fordi det gir glede, stimulans, gjenkjennelse, trygghet, fellesskap, nærhet og lek. Musikk er et fantastisk redskap for å fremme ... [Klikk for å lese mer] 

Ut på tur, aldri sur...

For barn i barnehagealder er naturen der ute en spennende verden, og vi i Springkleiv Barnehage ønsker å legge forholdene til rette så et sunt grunnlag kan legges allerede i barnehagealder. Ved å tilrettelegge for en kombinasjon av opplevelser og undervisning, stimuleres barnets oppmerksomhet av egen nysgjerrighet som fører til utfordringer der fokus på kreativitet faller naturlig. Vi har egen minibuss og besøker spennde steder to dager i uken.

Kidplan

Kidplan er en foreldre-app for barnehager som gjør kommunikasjonen mellom barnehagen og foreldrene enklere. Gjennom appen kan foreldrene få tilgang til foreldrelisten, registrere samtykker og se bilder, ukeplaner og beskjeder fra barnehagen. I foreldre-appen kan foresatte blant annet følge med på ukeplan. Gjennom kalender-funksjonen vises barnehagens planlagte aktiviteter. Du vil du kunne lese hva barnehagen har planlagt i morgen ...  [Klikk for å lese mer] 

Ansatte

Helene

Styrer

Ansatt i delt stilling som styrer og pedagog på avdeling Jungeldyra og Småkryp. Telefon: 954 40 057

Savina

Barnehagelærer

Avdeling Jungeldyra og Småkryp

Katarzyna

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Jungeldyra og Småkryp

Tina

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Jungeldyra og Småkryp

Emilie

Barnehagelærer

Avdeling Jungeldyra og Småkryp

Marwa

Barnehagelærer

Avdeling Jungeldyra og Småkryp

Cecilie

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Småkryp

Grethe

Eier

Telefon 416 23 930

Anders

Barnehagelærer

Avdeling Småkryp

Dan-Ivar

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Jungeldyra

Sofie

Pedagogisk medarbeider

Avdeling Jungeldyra og Småkryp

Bjørn-Ivar

Eier

Telefon 982 48 939

Vedtekter for
Springkleiv barnehage

Vedtektene regulerer blant annet barnehagenes eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstider og oppsigelsestid. Les vedtektene før du aksepterer tilbudet om barnehageplass. Det er barnehagens eier som fastsetter vedtektene. [Klikk for å lese vedtekter]

TA KONTAKT

Google maps

Street view

Jungeldyra tlf: 979 29 826

Småkryp tlf: 979 29 825

Styrer tlf: 954 40 057

post@springkleivbarnehage.no


Åpningstider mandag til fredag kl 7.00-16.30

Kontakt oss gjerne direkte for mer informasjon om barnehagen.