Home   Kontakt

Kontakt

Post- og besøksadresse:

Springkleiv Barnehage AS
Springklev 6
4838 Arendal

Styrer Helene: 954 40 057
Liten avdeling: 979 29 825
Stor avdeling: 979 29 826
Eier Bjørn-Ivar: 982 48 939
Eier Grethe: 416 23 930

Epost: post@springkleivbarnehage.no
Styrer: helene@springkleivbarnehage.no 
Barnehageopptak: bjorn-ivar@springkleivbarnehage.no