Home   Kontakt

Kontakt

Post- og besøksadresse:

Springkleiv Barnehage AS
Springklev 6
4838 Arendal

Liten avdeling: 979 29 825
Stor avdeling: 979 29 826
Eier Bjørn-Ivar: 982 48 939

Epost: post@springkleivbarnehage.no