Home   Ansatte

Ansatte

Gode medarbeidere har avgjørende betydning for at barna skal ha en best mulig forutsetning for å trives i barnehagen. Vi er stolte av våre medarbeidere som har lang fartstid i barnearbeid og strever etter å gi deres barn et best mulig tilbud.

Styrer
Inger Ann Fritzen Chalmers


Pedagog avd Jungeldyra
Jarl Ronny Myrdal


Pedagog avd Småkryp
Sonia Thorbjørnsen


Pedagogisk medarbeider
avd Småkryp og Jungeldyra Camilla Midtbøen Røkke


Pedagogisk medarbeider
avd Småkryp
Cecilie Sigbjørnsen


Pedagogisk medarbeider
avd Jungeldyra
Dan-Ivar Sigbjørnsen


Pedagogisk medarbeider
avd Jungeldyra
Exlem Garcia


Pedagogisk medarbeider
avd Jungeldyra
Kasia Katarzyna


Pedagogisk medarbeider
avd Jungeldyra/Småkryp
Monica Helgesen


Pedagogisk medarbeider
avd Jungeldyra
Pågående utdannelse: barnehagelærer
Helene S Fløistad


Daglig leder
Grethe Sigbjørnsen
tlf 416 23 930

Grethe har lang fartstid med barnehage, som daglig leder i Snehvit familiebarnehage siden 2000. Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos daglig leder. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i, og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at daglig leder står for opplæring av førskolelærer.

Opplæring. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til førskolelærer. I slike tilfeller har daglig leder et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at førskolelærer kan stå for dette.


HR og økonomi
Bjørn-Ivar Sigbjørnsen
tlf 982 48 939