Home   Beredskapsplan for Springkleiv Barnehage

Beredskapsplan for Springkleiv Barnehage

Beredskapsplanen skal legge til rette for et godt beredskapsarbeid i barnehagene, og være et redskap dersom uønskede hendelser skjer. [Klikk her for å lese beredskapsplanen]