Home   Realfag i barnehagen

Realfag i barnehagen

REALFAGSPROSJEKT I SPRINGKLEIV

I januar 2016 ble vi med i kommunens realfagsprosjekt. Det har vært en fantastisk spennende og inspirerende reise. Som voksen i barnehagen har vi lært oss nye måter å tenke på og endret måten vi tilegner barna erfaringer/læring på. Vi stopper opp, spør oss selv hva som egentlig skjer, undrer oss sammen med barna, eksperimenterer og kommer frem til løsninger sammen. Når vi spør barna om hva de mener skjer, er det utrolig inspirerende å høre alle de kloke og gode svara barna uttrykker.

Voksne er mer bevisst i hverdagen og ser muligheter i den leken barna er i. Derfor vil spontane realfagsspørsmål være en stor del av barnehagehverdagen vår. De planlagte aktivitetene legges frem på en spennende, leken og inspirerende måte.

Hvordan jobber vi med realfagsspørsmål?

Boken «Realfag i barnehagen» har inspirert oss utrolig masse, og er en kilde til hvordan vi i Springkleiv jobber helt annerledes med å tilegne barn kunnskap. Vi gir dem erfaringer på en engasjerende og medvirkende måte.

Hva lurer vi på? Hva/Hvordan/Hvorfor? Vi holder på barnas nysgjerrighet og undring over spørsmålet. Vi diskuterer og kommer frem til en foreløpig forståelse/hypotese. Vi eksperimenterer og kommer frem til et fasitsvar/naturens lovmessighet. Vi dokumenterer, observerer underveis og evaluerer.

Det er gøy å se engasjementet til både voksne og barn etter at vi ble realfagsbarnehage. Vi har jobbet med antall, rom og form. Ordning, sortering og sammenligning, utforske former og mønstre samt mål og måleenheter. Det har også blitt om naturfenomener siden været er noe som opptar de fleste. Barna har lurt på mange ting og vi har eksperimentert oss frem til gode svar. Vi har sett at realfag også kan være vakkert. Det kan vi se i kunsten som barna lager og fra noe så enkelt som en sølepytt som vi har fylt med maling, fjær, glitter og stas….og det var en overrasket gjeng som fikk se det hele boble som en vulkan da vi tilsatte eddik og natron. Utrolig gøy og se barnas engasjement i temaet realfag.