Home   Priser

Priser

FORELDREBETALING:

Springkleiv barnehage benytter seg av samme priser og moderasjonsordninger som kommunale barnehager. Oversikt på kommunens hjemmeside, https://www.arendal.kommune.no/tjenester/barnehage/priser-og-betaling/

I tillegg kommer kost med kr 250,- pr. mnd, som dekker 2 måltider pr dag.

Foreldrebetaling skjer forskuddsvis hver måned. Det betales for 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.