Home   Månedsplan

Månedsplan

Denne siden oppdateres med månedsplaner for Springkleiv Barnehage. Månedsplanene er laget i pdf og hvis du ikke får åpnet dokumentene, kan du installere Acrobat Reader, som er en gratis pdf-leser og kan lastes ned her

August 2019
September 2019
Oktober 2019
November 2019
Desember 2019
Januar 2019
Februar 2019
Mars 2019
April 2019
Mai 2019
Juni og juli 2019