Home   Søk plass

Søk plass

Vi holder til i sentrumsnære lokaler på Springklev, i nærheten av sykehuset. Vi har som en av få eiendommer i sentrum, et skogsområde rett på utsiden av barnehagen.

Vi har fokus på friluft, musikk og drama og har avdelinger for småbarn (0-3 år) og større barn i alderen 3-6 år.

Med ønske om at vi også for fremtiden kan ivareta de nasjonale grunnverdier, med mulighet for å kunne inkludere kristne høytider som en naturlig del av barnehagens innhold, har vi valgt utvidet kristen formålsparagraf for Springkleiv Barnehage.

Du kan klikke her for å søke barnehageplass hos oss via Arendal kommunes nettsider.

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du sende mail til bjorn-ivar@springkleivbarnehage.no eller ringe på 9824 8939