Home   Ansatte

Ansatte

Gode medarbeidere har avgjørende betydning for at barna skal ha en best mulig forutsetning for å trives i barnehagen. Vi er stolte av våre medarbeidere som har lang fartstid i barnearbeid og strever etter å gi deres barn et best mulig tilbud.

Styrer : Inger Ann Fritzen Chalmers

 


Pedagog avd Jungeldyra : Jarl Ronny Myrdal


Pedagog avd Småkryp : Sonia Thorbjørnsen 


Pedagog avd Småkryp og Jungeldyra : Camilla Midtbøen Røkke


Assistent avd Småkryp : Janne Berg-Pettersen

img_5424www


Assistent avd Jungeldyra: Cecilie Sigbjørnsen


Assistent avd Jungeldyra : Dan-Ivar Sigbjørnsen


Assistent avd Jungeldyra og Småkryp : Exlem Garcia


Assistent avd Småkryp : Kasia


Assistent avd Jungeldyra og Småkryp : Helene S Fløistad (utdanning)

Helene 150x150

 


Friluftsleder : Bjørn-Ivar Sigbjørnsen, tlf 9824 8939

bis_150x150Daglig leder: Grethe Sigbjørnsen, tlf 4162 3930

Grethe har lang fartstid med barnehage, som daglig leder i Snehvit familiebarnehage siden 2000. Det overordnede ansvar for introduksjonsarbeidet i barnehagen ligger hos daglig leder. Med dette menes tiltak for at ansatte hurtigst mulig skal få innføring i, og tilpasse seg arbeidssituasjonen. Det er naturlig at daglig leder står for opplæring av førskolelærer.

Opplæring. Opplæring av de øvrige ansatte i barnehagen kan delegeres til førskolelærer. I slike tilfeller har daglig leder et særskilt ansvar for å gi både opplæring og et verktøy slik at førskolelærer kan stå for dette.